FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wysokość opłaty miesięcznej jest ustalona z Klientem w drodze negocjacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani szacunkową kalkulacją ceny naszych usług to prosimy o wypełnienie poniższego formularza zapytania.
Odnosi się on do kilku podstawowych kwestii, które mają zdecydowany wpływ na potencjalny wkład naszej pracy w obsługę Państwa firmy, a tym samym na cenę usługi.
Po zapoznaniu się z danymi zamieszczonymi przez Państwo w formularzu zaproponujemy cenę usługi.
Propozycja ta nie będzie wiążąca, ale może stanowić punkt wyjścia do dalszych negocjacji.
W możliwie krótkim czasie, najpóźniej w ciągu 24 godzin nawiążemy z Państwem kontakt i ustalimy sposób wykonania usługi.

* Pola wymagane


Nazwa Firmy*:
 
Adres:
 
Telefon Kontaktowy:
 
Osoba Kontaktowa*:
 
Email Nadawcy*:
 
Forma Działalności Gospodarczej:
 
Rodzaj Księgowości:
 
Przybliżona Liczba Pracowników:
 
Przybliżona Liczba Dokumentów:
 
Rodzaj Współpracy:
 
Zakres Usług:
 
Dodatkowe Uwagi:
 


 
 


Ważne Daty
Jesteś już 3013 osobą na tej stronieAudit Management
ul. Zaolziańska 3
02-781 Warszawa
biuro@auditmanagement.pl
telefon: (22) 253 22 43,