LINKI

Wskaźniki
Na tej stronie znajdują się najważniejsze informacje z zakresu: wynagrodzeń, diet, skali podatkowej, rozliczeń i składek ZUS, ryczałtów, odsetek itp.,

Wyszukiwarka
Wyszukiwarka kodów PKWiU, KŚT, PKD,

Ministerstwo Finansów
Na stronie znajdą Państwo najnowsze, obszerne informacje dotyczące polityki fiskalnej naszego kraju, listę osób z uprawnieniami do usługowego prowadzenia ksiąg,

Izba Skarbowa w Warszawie
Strona internetowa Izby Skarbowej w Warszawie. Na stronie znajdą Państwo tak jak wyżej m.in. interpretacje prawa podatkowego, podległych organów skarbowych,

Serwis Informacyjny ZUS
Obszerny serwis internetowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na stronie znajdą Państwo najnowsze informacje dotyczące systemu ubezpieczeń,

Państwowa Inspekcja pracy
Strona internetowa Państwowej Inspekcji Pracy. Na stronie znajdą Państwo informacje w zakresie prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

Główny Urząd Statystyczny
Formularze statystyczne,

Krajowy Rejestr Sądowy
Wyszukiwarka podmiotów gospodarczych,

Działalność gospodarcza
Spis podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Urzędzie m.st. Warszawy.


 
 


Ważne Daty
Jesteś już 261 osobą na tej stronieAudit Management
ul. Zaolziańska 3
02-781 Warszawa
biuro@auditmanagement.pl
telefon: (22) 253 22 43,