OFERTA


Orientacyjny Cennik Usług

Usługi Księgowe
Karta podatkowa z VAT
    - do 10 dokumentów (max. 25 pozycji księgowych)

100 PLN
Ewidencja przychodu ryczałtu (bez VAT)
    - do 10 dokumentów (max. 25 pozycji księgowych)

150 PLN
Ewidencja przychodu ryczałtu z VAT
    - do 10 dokumentów (max. 25 pozycji księgowych)

200 PLN
Księga przychodu i rozchodu (bez VAT)
    - do 10 dokumentów (max. 25 pozycji księgowych)

150 PLN
Księga przychodu i rozchodu z VAT
    - do 10 dokumentów (max. 25 pozycji księgowych)

200 PLN
Księga handlowa (w układ kosztów zespół "4" lub "5")
    - do 10 dokumentów (max. 25 pozycji księgowych)
    - do 50 dokumentów (max. 125 pozycji księgowych)
    - do 100 dokumentów (max. 250 pozycji księgowych)
    - do 200 dokumentów (max. 500 pozycji księgowych)
    - następna pozycja księgowa

500 PLN
800 PLN
1.200 PLN
1.500 PLN
2 PLN
 
Obsługa Kadrowo Płacowa
Obsługa kadrowa za 1 pracownika
Obsługa płacowa za 1 pracownika
Ewidencja przebiegu pojazdu
25 PLN
25 PLN
30 PLN
 
Opracowanie Dokumentów Wewnętrznych
Opracowanie Zakładowego Planu Kont
Opracowanie Instrukcji Obiegu Dokumentów
Opracowanie innych instrukcji i regulaminów wewnętrznych
1.000 PLN
1.000 PLN
300 PLN
 
Dokumentacja Kredytowa
Sporządzenie wniosków kredytowych dla KPIR
Sporządzenie wniosków dla pełnej księgowości
600 PLN
900 PLN
 
Inne
Reprezentowanie Klienta przed urzędami, bankami - za 1 godzinę
Rozliczanie umów cywilno-prawnych
Roczne zeznania
Wysyłka dokumentów - ryczałt (potwierdzenie salt, noty korygujące)
Pozostałe czynności nie wymienione w cenniku lub umowie - 1 godz.
100 PLN
35 PLN
65 PLN
10 PLN
100 PLN

Podane stawki nie zawierają podatku VAT


 
 


Ważne Daty
Jesteś już 258 osobą na tej stronieAudit Management
ul. Zaolziańska 3
02-781 Warszawa
biuro@auditmanagement.pl
telefon: (22) 253 22 43,