OFERTA


Kadry i Płace

Obsługa kadrowo-płacowa w przedsiębiorstwie związana jest z wypełnianiem szeregu obowiązków nałożonymi na pracodawcę przez odpowiednie ustawy. Spełnienie ich wszystkich wymaga dodatkowego nakładu pracy. Często polega to na pracochłonnym i uciążliwym wypełnianiu kolejnych formularzy do Urzędów Skarbowych, ZUS, Inspekcji Pracy. Dlatego proponujemy przekazanie wymienionych obowiązków profesjonalnej firmie. Poniżej przykładowy zakres obsługi.

W ramach ryczałtowej obsługi kadrowej oferujemy:
 • Prowadzenie i udostępnianie akt osobowych,
 • Ewidencja i kontrola rozliczania nieobecności z tytułu urlopów, zwolnień lekarskich i innych,
 • Kontrolowanie ważności badań lekarskich oraz kierowanie na badania lekarskie,
 • Kontrolowanie dokumentacji szkoleń obligatoryjnych,
 • Rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników w ZUS,
 • Przygotowanie dokumentów związanych z ustaleniem oraz ustaniem stosunku pracy,
 • Wydawanie zaświadczeń o okresach zatrudnienia, wynagrodzeniu, świadectw pracy,
 • Naliczanie składki na PFRON oraz przygotowanie i wysłanie deklaracji,
 • Sporządzanie deklaracji GUS,
 • Aktualizowanie i wystawianie legitymacji ubezpieczeniowych,
 • Wydawanie duplikatów dokumentów dla pracowników,
 • Przyjmowanie organów kontroli zewnętrznej,
 • Przekazywanie informacji do komorników i do banków,
 • Sporządzanie raportów dla potrzeb zarządzania kadrami np. analiza czasu pracy,
 • Przejęcie odpowiedzialności wobec ZUS, PIP, PFRON, GUS.

  W ramach ryczałtowej obsługi płacowej oferujemy:
 • Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
 • Sporządzanie tzw. pasków wypłat dla pracowników,
 • Dokonywanie wypłat wynagrodzeń na konta pracowników,
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do US oraz ZUS,
 • Rozliczanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • Rozliczanie umów zleceń,
 • Rozliczanie godzin nadliczbowych zgodnie z dokumentacją,
 • Rozliczenia pod względem formalnym i rachunkowym kosztów używania samochodów,
 • Naliczenie przysługujących diet w delegacjach krajowych i zagranicznych,
 • Kompletowanie dokumentów do ustalania kapitału początkowego w celu przekazania do ZUS,
 • Przyjmowanie organów kontroli zewnętrznej,
 • Przygotowanie raportów kadrowo-płacowych dla potrzeb wewnętrznych oraz zewnętrznych.

  Proponujemy także opracowanie (oddzielnie płatne):
 • Regulaminu pracy,
 • Regulaminu wynagradzania,
 • Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych.

  Gwarantujemy całkowitą poufność przekazywanych nam informacji


   
 •  


  Ważne Daty
  Jesteś już 283 osobą na tej stronie  Audit Management
  ul. Zaolziańska 3
  02-781 Warszawa
  biuro@auditmanagement.pl
  telefon: (22) 253 22 43,