OFERTA


Nadzór Księgowy

Celem usługi nadzoru księgowego jest przeniesienie niektórych czynności księgowych na biuro rachunkowe. Nadzór księgowy pozwala na pozostawienie realizacji czynności księgowych u Klienta. Istotą usługi jest współtworzenie z Klientem ksiąg rachunkowych w indywidualnie określonym zakresie wg umowy, w zależności od potrzeb Klienta. W ramach usługi realizowana może być:
 • kontrola formalno - rachunkowa dowodów księgowych
 • weryfikacja poprawności ujęcia operacji gospodarczej w księgach rachunkowych ze względu na prawo rachunkowe i podatkowe oraz pomoc w przygotowaniu dokumentacji informacyjno - sprawozdawczej (deklaracje, sprawozdania finansowe, raporty)
 • konsultacje podczas kontroli skarbowych, podatkowych i ZUS
 • udzielanie ustnych informacji dotyczących rachunkowości oraz prawa podatkowego
 • nadzór nad przygotowaniem lub sporządzeniem: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych, deklaracji CIT-8, PIT36L
 • konsultacje w zakresie inwentaryzacji i sposobu ujęcia jej wyników w księgach rachunkowych


   
 •  


  Ważne Daty
  Jesteś już 280 osobą na tej stronie  Audit Management
  ul. Zaolziańska 3
  02-781 Warszawa
  biuro@auditmanagement.pl
  telefon: (22) 253 22 43,