OFERTA


Raporty Specjalne

Usługa ta polega na przekazywaniu miesięcznych informacji dla Zarządu w formie przez niego wybranej i zaakceptowanej, zaadaptowanej do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

Usługa ta jest szczególnie ważna dla firm, które muszą dla potrzeb udziałowca, kredytodawcy bądź donatora sporządzać co miesiąc rozbudowane informacje dotyczące działalności, formy i struktury dokonywanych wydatków oraz posiadanych środkach.

Proponujemy także stworzenie systemu raportowania opartego na Państwa indywidualnych wymaganiach.

Sporządzamy raporty specjalne w formie przedstawionego przez Państwa wzorca lub pomagamy taki wzorzec stworzyć na podstawie dostarczonych przez Państwa informacji.

Pomagamy również zdefiniować najważniejsze informacje niezbędne do sprawnego zarządzania i wyciągania wniosków na temat kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

W systemie raportowania można określić:
 • funkcje raportu (przeliczeniowe, symulacyjne; prognostyczne),
 • wskaźniki,
 • okresy raportu,
 • i inne.

  Oferujemy 3 podstawowe formy raportów:

  1. Raporty własne w postaci wydruków lub gotowych plików wysyłanych za pośrednictwem poczty e-mail obejmujące:
 • szczegółową strukturę kosztów lub zakupów w podziale na kategorie,
 • szczegółową analizę należności lub/i zobowiązań zgodnie z zadanym profilem,
 • analizę rentowności,
 • analizę struktury porycia aktywów kapitałem własnym i obcym,
 • i inne.

  Raporty specjalne są szczególnie przydatne przy:
 • budżetowaniu,
 • prognozowaniu wyniku finansowego,
 • prognozowaniu wyniku podatkowego (przy zakładanym poziomie przychodów lub kosztów).

  Istnieje także możliwość sporządzenie dla Państwa indywidualnej aplikacji zgodnie z potrzebami, dającej możliwość generowania raportów na bieżąco, za pomocą połączenia z naszym biurem. W tym przypadku konieczne jest skorzystanie z usługi rachunkowości on-line oraz usług informatycznych.


   
 •  


  Ważne Daty
  Jesteś już 282 osobą na tej stronie  Audit Management
  ul. Zaolziańska 3
  02-781 Warszawa
  biuro@auditmanagement.pl
  telefon: (22) 253 22 43,