OFERTA


Księga Przychodów i Rozchodów

Jest to oferta skierowana do firm, które chcą, aby ich księgowość była prowadzona profesjonalnie i z uwzględnieniem obowiązujących przepisów podatkowych.

Korzystając z tej oferty mały przedsiębiorca optymalizuje koszty, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego standardu otrzymywanych usług.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych małego przedsiębiorcy zakresem oferowanych czynności nie odbiega od usługi Rachunkowość Spółek. Wiemy jednak, że mały przedsiębiorca z reguły rozpoczyna dopiero działalność gospodarczą, a to zawsze wiąże się z koniecznością dokonywania licznych analiz, szukaniem najlepszych rozwiązań - nie tylko biznesowych, ale także podatkowych i rachunkowych. Naszym zadaniem jest profesjonalna i skuteczna pomoc w tych poszukiwaniach.
Dlatego kładziemy duży nacisk na:
 • wdrażanie odpowiednich procedur,
 • usprawnianie obiegu dokumentów,
 • bardzo szczegółową kontrolę otrzymywanych dokumentów,
 • szybkie przekazywanie najistotniejszych informacji,
 • wszelkiego typu analizy.

  Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów wymaga wiedzy dotyczącej zasad jej prowadzenia, a także znajomości i umiejętności właściwego wykorzystania odpowiednich przepisów prawa podatkowego. W tym zakresie nasze Biuro oferuje:
  Standardowy zakres usług prowadzenia książek przychodów i rozchodów obejmuje:
 • Prowadzenie ewidencji łącznie ze sprawdzaniem pod względem formalnym i rachunkowym wszystkich dokumentów,
 • Prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży, rozliczenia kwartalne i kasowe VAT,
 • Pełne ewidencje środków trwałych i wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu
 • Nadzór nad prowadzeniem i ewidencjonowaniem gospodarki magazynowej i kasowej, rozliczenia importu i exportu, delegacje zagraniczne, rozliczenia w walutach obcych, inwentaryzacje, kasy rejestrujące, agencje, komisy, podatek akcyzowy, podatek od czynności cywilno prawnych, podatek od nieruchomości,
 • Sporządzanie zeznań, deklaracji podatkowych VAT, PIT, sprawozdawczości GUS,
 • Sporządzanie bieżących analiz i raportów dla potrzeb zarządów i właścicieli m.in. szczegółowe struktury zakupów, sprzedaży, podstawowe wskaźniki, tabele, wykresy, symulacje podatkowe według umówionych formatów i zakresów w postaci wydruków lub gotowych plików wysyłanych za pośrednictwem poczty e-mail.


   
 •  


  Ważne Daty
  Jesteś już 1294 osobą na tej stronie  Audit Management
  ul. Zaolziańska 3
  02-781 Warszawa
  biuro@auditmanagement.pl
  telefon: (22) 253 22 43,