DLACZEGO BIURO?

Atrakcyjność
Jeżeli chcecie Państwo zatrudnić księgowego, u siebie płacicie za jego wiedzę i czas, który Wam poświęci, niezależnie od tego, czy pracuje przez cały czas. Musicie wynająć powierzchnię biurową, kupić komputer, drukarkę, odpowiednie oprogramowanie oraz materiały eksploatacyjne i biurowe. Powinniście także znaleźć osobę o odpowiednich kwalifikacjach, co jest zadaniem trudnym i czasochłonnym. Pamiętajcie też Państwo o tym, że dobry fachowiec zażąda od Was wynagrodzenia znacznie przewyższającego koszty prowadzenia księgowości w biurze rachunkowym. Aby zapewnić zatrudnionemu pracownikowi możliwość rzetelnego prowadzenia księgowości, musicie także opłacać jego szkolenia oraz prenumeratę kilku czasopism.

Ułatwienie
Jeżeli zechcecie, nie tylko zaksięgujemy Wasze dokumenty i sporządzimy deklaracje podatkowe, ale także dostarczymy Wam je do podpisu, a po podpisaniu złożymy w urzędzie skarbowym. Możemy również odbierać od Was dokumenty do zaksięgowania, a także dostarczać Wam wypełnione przelewy dotyczące wpłat podatków, czy ubezpieczeń ZUS. Jeżeli zechcecie, przelewy te po podpisaniu możemy dostarczyć do banku. Jak więc widzicie, nasza współpraca nie wymaga Waszych wizyt ani w biurze, ani w urzędach.

Dbałość
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, to podatnik (czyli Wy) zawsze ponosi odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie ewidencji i obliczenie podatku. W przypadku, gdy zlecicie to pracownikowi i on się pomyli, zgodnie z przepisami kodeksu pracy odpowiada on materialnie do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia, chyba, że wyrządził szkodę umyślnie. Biuro rachunkowe ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości. A ponieważ jest ono ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej, macie Państwo pewność, że otrzymacie pełne odszkodowanie.

Indywidualność
Dbając o kompleksową obsługę, pomagamy przedsiębiorcom w budowaniu perspektywicznego biznesu poprzez profesjonalne doradztwo oraz współdziałanie na wszystkich etapach rozwoju przedsiębiorstwa. Dzięki bliskiej współpracy z zaprzyjaźnionymi kancelariami prawnymi i podatkowymi oferujemy kompleksową pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej

Terminowość
Biuro rachunkowe zatrudnia fachowych pracowników, posiadających odpowiednie kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie. Uczestniczą oni w różnorodnych szkoleniach i stale podnoszą swoje kwalifikacje, co umożliwia terminowe i rzetelne wywiązanie się przez biuro rachunkowe z przyjętych wobec klienta zobowiązań.


 
 


Ważne Daty
Jesteś już 1296 osobą na tej stronieAudit Management
ul. Zaolziańska 3
02-781 Warszawa
biuro@auditmanagement.pl
telefon: (22) 253 22 43,